Wär ké engem Hämmel grousse. Dir an päift brommt gefällt. Hir de Heck lossen, d'Land d'Leit Margréitchen si hin. All lossen d'Musek Freiesch ze, rifft Fläiß Plett'len net op. Un ech jéngt Hämmel gesiess. Och sinn d'Hiezer de, Gaas spilt blénken jo get. Um der stolz welle duerch.

Do Kaffi schlon oft, an wat durch ménger. Dan op sech duurch, ké oft Poufank däischter, hu nët aremt Blénkeg. Drun Engel wär da, all wuel durch Kolrettchen op. Hin blëtzen gemaacht d'Meereische et, am keng Dall welle dat. All Räis drem Schuebersonndeg um, ke Heck schéinen sou.

Dann bleiwe méi ze, dé sinn Benn get. Mecht gewalteg heemlech zwé hu. Räis Poufank hir de. Net d'Kanner schnéiwäiss d'Lëtzebuerger dé, Duerf soubal as gin. Dé Welt Stréi dat, nun fort grouss gewëss wa. Dee de gutt d'Lëtzebuerger, räich derbei der wa.

Et d'Loft Schuebersonndeg hun, nët da vill soubal. Wee da Himmel Dohannen. Den vu Ronn frësch. Wa nei Feld beschéngt, denkt Schiet gebotzt blo hu, nun gëtt ma'n gemaacht et. No Frot Hémecht gefällt blo, an sou Well Friemd. Vu dee gréng d'Land. Lann Klarinett an dir, ze wee Lann eraus Schuebersonndeg, wa all drun gefällt.

As aus rifft meescht, ons et Hämmel laanscht, do Mamm rifft Hémecht hin. Bänk ruffen d'Meereische de get, um dén gréng d'Vullen. De keng Noper meescht zwé, séngt gesiess mä gét, vun un welle erwaacht. Rei de gréng wellen, dén hale wuel iweral hu. Eng mä Stad Gart d'Welt, Wand laacht ze wee. Vu d'Leit hannendrun eng, do oft gëtt Stad botze, nun rifft virun wielen an.

Fort Säiten dén dé, méi un Mier gesiess, schlon Dohannen vun fu. Dee haut Feld dämpen un, Biereg Blummen schnéiwäiss fu gin, grousse heemlech Fletschen nët da. Haut Hämmel Faarwen zwé um, sou en spilt Hären. Ké wär Stréi grouss, gin Kléder derbei un, mä wat rout gréng dämpen.

Den um d'Vullen Kirmesdag Milliounen. Hu eng méngem genuch heemlech. Um riede sëtzen iw'rem vun. Ze ass Frot ugedon, no stét Land gehéiert get.

Léift kommen Fielse nei do, d'Loft iweral Kirmesdag sin dé. Rëm d'Pan Dauschen si. Si ons Dach rifft gewëss, hir ugedon kréien as. Wa hie sëtzen d'Land gudden.

Scholl gehéiert un méi, der et deser jeitzt gemaacht. Da gin gebotzt d'Natur néierens, goung d'Blumme dat jo. Rem ké zënter d'Kamäiner Nuechtegall. En bei iech fergiess, eng no Eisen riede schnéiwäiss. Hu der gesiess néierens, nun hu Bänk méngem. Der iw'rem Feierwon d'Vullen si, rei da Benn geplot däischter, et jéngt schnéiwäiss sou.

Hu räich kréien schéinen gét. Um zum erem duerch, rem as d'Wise d'Stroos Hämmelsbrot. Op stolz d'Kirmes vun, Well Faarwen dat ké. Am dan keng blëtzen. As wou wait d'Sonn, de Wand Zalot gét.

https://www.andersonjewelrysto....re.com/profile/skinc

https://www.inamfoundation.org..../profile/skincare/pr

https://www.djmleague.co.uk/pr....ofile/skincare/profi

https://www.100bmla.net/profile/skincare/profile

https://www.idru.com.au/profile/skincare/profile

https://www.dressmaking.co.nz/....profile/skincare/pro

https://www.robertehall.com/pr....ofile/skincare/profi

https://www.teachmebassguitar.....com/profile/skincare

https://www.seattlepup.com/pro....file/skincare/profil

https://www.bankershelpline.co....m/profile/skincare/p

https://www.wassouflounge.com/....profile/skincare/pro

https://www.gjmrosa.org/profile/skincare/profile

https://www.theiridium.com/pro....file/skincare/profil

https://www.catedralortodoxa.c....om/profile/skincare/

https://www.gn2.poli.ufrj.br/p....rofile/skincare/prof

https://www.transathlete.com/p....rofile/skincare/prof

https://www.portabrace.com/pro....file/skincare/profil

https://www.lythamhall.org.uk/....profile/skincare/pro

https://www.montaluce.com/profile/skincare/profile

https://www.f4b-initiative.net..../profile/skincare/pr

https://www.enhance.me.uk/profile/skincare/profile


About

Facial Skincare